top of page

במשך מעל 25 שנה, אני לומדת אפשרויות שונות של ריפוי. מחפשת חיבורים בין רבדים שונים - גוף, נפש, רוח. ומגלה דרך עבודה המאפשרת תהליך עמוק של התפתחות. אני חותרת לגילוי אחדות בתוך המציאות של חיי. אוהבת את ההוויה ומנסה להיות קשובה אליה. אוהבת רגעים של דבקות ותחושת חיבור פנימי. מנסה לתת לתודעה ללוות את היש, להיות עם תשומת לב למה שעולה בזמן הווה – רגשות, מחשבות, תחושות. התהליך מעמיק, מפרק מתחים, מגביר שקט וחיוניות. ויחד עם זה, יש רגעים נסערים ותמיד מפתיעים.

אודותַי

אני לומדת ומתרגלת בדרכי החיים, בשאיפה לחיות בפשטות ובמלאות, ולתמוך באחרים בדרך שלהם.

מנעורי נמשכתי לעבודה עם הגוף. עם סיום השירות הצבאי, יצאתי למסע ארוך של חקירה וגילוי – איך ליצור חיבור בין הרבדים השונים שלנו כבני אדם. למדתי ובדקתי שיטות שונות...

היום אני משלבת את התחומים בטיפולים אישיים... בתהליך הכולל זיהוי של דפוסים גופניים, רגשיים והתנהגותיים, והתבוננות בהם באופן מקבל ומאפשר שינוי. הכלים השונים בהם אני משתמשת מעצימים זה את זה. העבודה מובילה לגילוי הכוחות הייחודיים שלנו וליכולת להיות נוכח במציאות ולפעול בה בצורה מלאה יותר. כך נוצר גם שינוי מהותי במצב הבריאותי שלנו, ונפתחים מעיינות של חיוניות ושמחה.

bottom of page