top of page

צמחי מרפא

אחד הכלים המופלאים שלמדתי הוא השימוש בצמחי מרפא. בכל מקום בעולם, ישנה מסורת של שימוש בצמחים לרפואה. הידע הצטבר מתוך ניסיון של אלפי שנים. השימוש המודרני בצמחי מרפא מתבסס על מסורות ממקומות שונים בעולם בשילוב עם מחקר מדעי. היום נערכים מחקרים רבים המזהים את החומרים הפעילים בצמחים ובודקים את השפעתם.

בעבודתי, אני ממליצה על שימושים שונים ורושמת פורמולות אישיות – שילוב של צמחים שונים כדי להשיג אפקט מירבי.

כיצד משתמשים בצמחי מרפא?

  • חליטה – זוהי הדרך הידועה ביותר. חולטים במים רותחים צמח טרי או מיובש. דרך זו מתאימה בעיקר לצמחים שהחלק הפעיל בהם הוא העלים או הפרחים, ושהחומרים הפעילים בהם הם מסיסי מים.

  • מרתח – המרתח דומה לחליטה. אך כדי לקבלו יש צורך להרתיח את הצמחים עם המים. דרך זו מתאימה בעיקר לצמחים שהחלק הפעיל בהם הוא השורש או קליפת הגזע, ושהחומרים הפעילים בהם גם הם מסיסי מים.

  • תמצית (טינקטורה) – התמצית מתקבלת לאחר השריה של הצמח בתערובת של מים ואלכוהול במשך מספר שבועות. דרך זו מתאימה למרבית הצמחים. היא מוציאה מן הצמח את מירב החומרים הפעילים – גם מסיסי מים וגם מסיסי שומן.

  • כמוסות של תמצית יבשה – לאחר מיצוי הצמח, התמצית מיובשת ומוכנסת לכמוסות. היא מתאימה למרבית הצמחים. היא נוחה ללקיחה ומתאימה למצבים מסוימים.

  • שימוש חיצוני בקרם, משחה או ג'ל – מתאים לבעיות עור, פרקים ועוד.

יתרונות השימוש בצמחי מרפא

  • האבחנה – האבחנה מיועדת למצוא את שורש חוסר האיזון המתבטא בבעיות שונות אצל אותו אדם. היא לוקחת בחשבון את מכלול התסמינים והבעיות, ונעזרת בגישות של הרפואה הסינית והנטורופתיה. הטיפול בצמחים מכוון ליצור שינוי מן העומק ולטפל בחוסר האיזון הבסיסי הגורם למחלה. לפעמים ניתן גם מענה סימפטומטי כדי להקל על סבל או כאב, אך זאת רק בנוסף לטיפול יסודי.

  • עידוד המנגנונים הטבעיים של הגוף – הטיפול בצמחים אינו יוצר תחליף למנגנונים הטבעיים של הגוף, כפי שעושות תרופות רבות. הוא מעודד את המנגנונים הטבעיים ומחזק אותם. לכן, ברוב המצבים לא נוצרת תלות בצמחי המרפא. השאיפה של הטיפול היא לחזק את המערכות ולאפשר לגוף להתמודד בעתיד ללא טיפול.

  • סינרגיה – בכל אופני ההכנה שצוינו לעיל, משתמשים בצמח השלם, בלי להפריד בין החומרים הפעילים הנמצאים בו. המיצוי מוציא מן הצמח מכלול של חומרים והם נשמרים כיחידה אחת וכך מגיעים לגופנו. זאת בניגוד  לתרופות כימיות, בהן מבודדים חומר פעיל אחד בדרך כלל.  החומרים הפעילים השונים שבצמח הם בעלי השפעה זה על זה. השפעה זו היא המאפשרת לצמח לשרוד בטבע ולבטא את הייחוד שלו. על ידי השימוש במכלול הצמח, בלי להפריד בין החומרים הפעילים שבו אנו מאפשרים גם לאדם להנות ולהפיק תועלת מן ההשפעה ההדדית בין החומרים השונים. השפעה זו יוצרת מכלול פעולה הגדול מסך פעולתם של כל אחד מן החומרים בנפרד.

  • תגובת הגוף לצמחי מרפא – כיון שהשימוש בצמחי מרפא מכניס לגוף חומרים טבעיים בלבד, הגוף מזהה אותם כחומרי מאכל (רוב הצמחים הם אכן בראש ובראשונה צמחי מאכל). קל לו לזהות אותם כחומר אורגני, להכניס אותם למערכות השונות ולהיעזר בהם. זאת בניגוד לשימוש בתרופות מלאכותיות, אותן במקרים רבים הגוף מנסה לדחות ולפנות מן הגוף. לכן גם תופעות לוואי שכיחות פחות בשימוש בצמחי מרפא.

תיקיות

תגיות
bottom of page