top of page

תמיכה בתהליכי שינוי

כשאני עובדת עם אנשים אני קשובה אליהם בכמה רבדים. באמצעות המגע, אני קשובה לגוף, ועוזרת לו להיות קשוב לעצמו ולמצוא נתיבים חדשים של זרימה פנימית. 
באמצעות שיחה אני קשובה לסיפור האישי, לרגשות שעולים, למחשבות, לתקוות, לנקודות האתגר. אני מדריכה אנשים איך לזהות ולהבחין בין רגשות, מחשבות ותחושות. איך לתת מקום לכל אחד מהם, אך לפעול מתוך מקום שהוא פנימי יותר. בהדרגה נבנה מקום אישי יציב ושקט יותר ונוכחות בהירה יותר. מתוך כך אפשרויות הפעולה בעולם מתרחבות והכישורים האישיים יכולים לבוא לידי ביטוי מלא יותר.

תיקיות

תגיות
bottom of page