top of page

התאמת תזונה אישית

בתהליך הלימוד שלי גיליתי את החשיבות של התאמת המזון באופן אישי לכל אחד. המסורות הרפואיות מן המזרח עשירות בידע בנושא הזה. מהם למדתי את ההשפעה שיש למזונות שונים על האדם וכיצד ליצור אפקט רפואי באמצעות המזון. אני גם ניזונה מן התורות המערביות וממחקרים בנושא.

בעבודתי אני שואפת לתת כלים לכל אדם לדעת מה התזונה המתאימה לו, ולמצוא את הדרך שלו/ה להזין את עצמו/ה באופן המייצר בריאות וחיוניות. בין השאר, אני נותנת תשומת לב להתארגנות, תכנון, מתכונים ועוד...


העקרונות המנחים אותי
התאמה אישית - לפי נטיות טיפוסיות, שלבים במעגל החיים ומצב בריאותי, ובהתאם לאבחנה, ולידע של הרפואה המסורתית
למידה – הקנית ידע והבנה לגבי השפעתם של מזונות שונים והתאמתם למבנה האישי
קצב אישי – לכל אדם קצב משלו לשינוי הרגלים
שיטת ההוספה - הכנסת מזונות מתאימים מביאה בהדרגה להפחתת התשוקה למזונות פחות מתאימים ומוכנות לוותר עליהם. אין הגבלת כמויות או ספירת קלוריות
מזון שלם וטבעי – "אוכל אמיתי כמו פעם" המוכן בשיטות מסורתיות
התאמה למעגל השנה – אופי התזונה משתנה לפי עונות השנה
אוכל טעים – לא פחות חשוב. מזון טעים, פשוט ומספק
אכילה חופשית – זהו מושג שטבע ג'ורג' אוסווה, מייסד המאקרוביוטיקה. פירושו מודעות למניעים שונים השותפים בבחירות התזונתיות שלנו, ובחירה מתוך אינטגרציה של המניעים השונים. אין מניעים "טובים" או "רעים". אבל יש חשיבות למודעות אליהם: רעב, סיפוק חושני, סיפוק רגשי, התניות תרבותיות, מניעים אידיאולוגים, ידע ועוד.

תיקיות

תגיות
bottom of page