top of page

אבחנה

לכולנו יש בעיות בריאות המציקות לנו, קטנות או גדולות, ארעיות או מתמידות.

בשלב ראשון  של הטיפול, חשוב לי לקבל את המידע על כולן – תיאור התסמינים יחד עם אבחנה רפואית, בדיקות מעבדה וכד'. את המידע הזה אני משלבת עם שיטות אבחנה מסורתיות מן הרפואה הסינית והיפנית – התבוננות בפנים, בגוף ובלשון, ותחושה של המרידיאנים (ערוצים אנרגטיים).

אני מנתחת את כל הנתונים תוך שילוב הידע המערבי והמסורת של הרפואה הסינית. ההסתכלות של הרפואה הסינית מאפשרת ראיה של המכלול, קישור בין תופעות שונות והבנה של חוסר האיזון הבסיסי העומד בשורשן. על ידי כך ניתן ליצור שינוי מעמיק יותר.

תיקיות

תגיות
bottom of page